אופנועים - שיטת מוסכי ההסדר

השיטה הישנה מול השיטה החדשה בתיקון רכב לאחר תאונה

החלטת משרד התחבורה - בוטלו מוסכי ההסדר ושמאי הביתמשרד התחבורה החליט לבטל את ההסדר, בו לוקחים חלק כ600 מוסכים שקשורים לחברות הביטוח השונות. אלו מוסכים שלפיו קובעים שמאים מטעם חברות הביטוח את גובה הנזק לרכב, המוטיבציה לתיקון במוסך הסדר הייתה הפחתת ההישתתפות העצמית של בעל הרכב המבוטח,כך שעדיף לו מטעם זה לתקנו במוסכי הסדר.מעתה, יוכל כל בעל רכב לפנות לכל שמאי ולתקן את הרכב בכל מקום, בתעריף מתחרה בעיות בהפעלת השינויים.ההשלכות של הביטול מבחינת חברות הביטוחזוהי פגיעה אפשרית ברווחי חברות ביטוח הרכב: משרד התחבורה החליט לבטל את שיטות שמאי הבית ומוסכי ההסדר,להערכת משרד התחבורה באשר לתיקון נזקי רכב לאחר תאונה שהשוק יהפוך לחופשי, אך עדיין  לא נמסר מתי יופעלו השינויים.המצב עד היוםעד היום, אם רכבך נפגע היתה צריך לפנות לשמאי רכב מתוך רשימת שמאים של החברה,אם בעל הרכב בעבר היה טוען שההערכת השמאי נמוכה מדי רק אז הוא היה יכול לפנות לשמאי משלו,אם התגלת אי הסכמה עם חברת הביטוח היה מנגנון לקביעת השומה הסופית.התהליך החדשבקרוב כך החליט משרד התחבורה שלאחר תאונה כל בעל רכב יוכל לפנות לכל שמאי במדינה.אם חברת הביטוח לא תסכים לשומה, היא תוכל למנות שמאי משלה. במקרה של אי-הסכמה בין השמאים, יהיה הליך ערעור, שפרטיו לא נקבעו.מוסכים אלו נהנים מציבור לקוחות גדול, ולכן יכולים להוזיל את הוצאות התיקון. בנוסף, נקבעה השתתפות עצמית נמוכה במוסכי ההסדר.