קטנועים חשמליים

המדינה תעודד שימוש בקטנועים חשמליים

המדינה תצא למכרז לעידוד הטמעת אופנועים וקטנועים חשמליים, כאשר משרד התחבורה מתעתד לרכוש 24 אופנועים או קטנועים חשמליים.
הקטנועים ו/או האופנועים החשמליים ישמשו את בוחני הנהיגה "הטסטרים" בזמן הטסטים.

דבר זה יחשוף את נושא האופנועים החשמליים המבוססים על אנרגיית מצבר בפני נהגים חדשים, יש להדגיש שבטס אופנועים הטסטר יושב על אופנוע נפרדכאש הוא מבצע מעקב על הנבחנים היושבים על אופנוע משלהם ונותן להם פקודות מהאופנוע שלו.קצת על רישיון לאופנוע בארץ ניתן ללמוד נהיגה על אופנוע כבר מגיל 16 ולהתחיל כבר בנפח של עד 125 סמ"ק המבחן הטסט עצמו הבוחן מתלווה לעד שלשה נבחנים והם נבחנים על השליטה באופנוע כגון נסיעה איטית בצורת שמונה - שמיניות בהילוך איטי.בלימה תוך הורדת רגל אחת ועוד כאשר הם יוצאים לכביש הפתוח.