תחזוק אופנוע בחורף / בדיקות חורף לאופנוע

טיפולי חורף לאופנוע

בחורף יש להקפיד על כל נושא תקינות הבלמים ומצב הצמיגים שכן, בחורף הכביש חלק ומסוכן יותרלכן חשובה הקפדת יתר בנושאים אלו:
בדיקת בלם הדיסק: באופנוע יש לבדוק האם אין פגיעה בצינורות הבלם, האם החיבורים מהודקים כראוי, האם צינור הבלם מופרע ע"י איזשהו חלק בזמן פעולת היגוי?בדיקת שחיקה ברפידות הבלם: הבדיקה נעשית באופן ויזואלי דרך החלק האחורי של הקליפר.אסור שעובי הרפידה יהיה פחות ממילימטר אחד.בדיקת לחץ אוויר בהתאם להוראות היצרןלחץ אוויר לא מדויק, סדקים או שחיקה קיצונית עלולים לגרום לאובדן שליטה ולתקר.
בדיקת תקינות מצבר:כשמדובר על  מצבר  במידה ומצטברת אבקה לבנה על גבי הקטבים, נקה אותה ע"י שטיפה במים חמים.
בכל הצטברות של קורוזיה על הקטבים, פנה למוסך שרות מורשה.אין להשתמש בהמלצות המופיעות כאן במקום לגשת למוסך אופנועים מורשה